LOVE

I Love You, I Love You Tips, friendly tips

tags: acornyjokeaday corny jokes corny joke corny jokes haha funny lol lmao sneakers sneakerhead jordans thief bandit

A Corny Joke a Day

Image Here

image for LOVE

244 X 206

Origin: 500 X 422, 36KB

related articles

recommended articles